Vetterliwirtschaft

 (Tägscht & Musig: Stefan Heimoz)

Das Nötli da darfsch näh
Was chan i dir no gä?
Villech e Fläsche Wy?
Darfs no e Gfalle sy?
Derfür chönntsch du mir ja
O mal öppis zueha
E chlyni Gfälligkeit
Wär doch e Müglechkeit

Refrain)
Ob Stress hesch oder Zyt
Ob fuul bisch oder fit
Fasch immer isch ds Fazit:
Nume mit Schaffe... bringschs nid wyt

Was für nes Glück dass i
Hüt grad dy bescht Fründ bi
Itz isch dä Uftrag mir
I danke dir derfür
Das Gschäft wär itz perfekt
U falls‘ öpper entdeckt
De nähme mir üs halt
E fähige... Awalt

Refrain)
Ob Stress hesch oder Zyt
Ob fuul bisch oder fit
Fasch immer isch ds Fazit:
Nume mit Schaffe... bringschs nid wyt
Nume mit Astand... bringschs nid wyt

Aber es louft troumhaft
Dank paarne Gschänkli u
...Vetterliwirtschaft

Zurück